Proviso West Holiday Tournament: Uplift vs. Hillcrest 01/03/18 5:19PM